Disclaimer

logo ENOVERDoor het invullen van de online vragenlijst neemt u deel aan de publieke consultatie in het kader van het opstellen van een interfederaal energiepact. Deelname aan deze vragenlijst is op vrijwillige basis.
Om een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst voor ons land te verzekeren moeten we de handen in elkaar slaan

De publieke consultatie loopt 17 oktober tot en met 5 november 2017. Na afloop van deze periode analyseren de verschillende energieadministraties binnen het ENOVER-kader de antwoorden. ENOVER publiceert de resultaten vervolgens als een overzichtsrapport op deze website. Dit overzichtsrapport bevat enkel anonieme en geaggregeerde data.

De persoonsgegevens die u verstrekt, gebruikt ENOVER enkel in het kader van het opstellen van het interfederaal energiepact. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat ENOVER deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemd doeleinde. Uw gegevens zullen in geen geval worden meegedeeld aan andere overheden of derde partijen.