Energiepact

Naar een interfederaal energiepact

Bart Tommelein, Minister voor Energie van het Vlaams Gewest; Marie Christine Marghem, Federaal minister van Energie; Cécile Frémault; Minister voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Jean-Luc Crucke, Minister voor Energie van het Waals Gewest

De energietransitie is zonder twijfel één van de grote uitdagingen voor ons land. Ze vormt het pad dat België zal leiden naar een koolstofarmer energiesysteem dat onze uitstoot van broeikasgassen terugdringt.

Het klimaatakkoord van Parijs en de Europese doelstellingen voor klimaat en energie ...